Sardegna

Sardegna 2017-09-29T21:21:43+00:00

2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1.136 POTENZA DI PICCO (KWP)

mercato

Potenza di picco: 803 kWp

prunizzedda

Potenza di picco: 334 kWp